مجوزها، تاییده‌ها و استانداردها

حمایت های مالی و فنی جهت اخذ گواهینامه‌های لازم (مانند مجوزهای اداره کل تجهیزات پزشکی، CE، انواع ISO و ..) از طریق این بخش قابل ارائه می‌باشد. در صورت عدم آشنایی با گواهینامه ها و مجوزهای لازم، شرکت‌ها می توانند در این بخش از موضوع خدمت نیازسنجی تاییدیه‌ها و استانداردها استفاده کنند. همچنین کلیه شرکت‌های متقاضی می‌توانند از مشاوره‌های استقرار در فضاهای خاص نیز بهره مند شوند و در صورت احراز شرایط مقدمات استقرار از طریق نهادهای ذیربط فراهم گردد.

گواهینامه های محصولی

شرکتهایی که نیاز به دریافت یکی از انواع گواهینامه های رایج بین المللی مانند CE، Gost، تأیید نوع و … را دارند میتوانند درخواست خود را از این طریق ثبت نمایند.

دانلود آیین نامه

ثبت محصولات یا دارو در کشورهای خارجی

در برخی کشورها، جهت ورود محصول از جمله داروها به بازارشان مقررات خاصی وجود دارد. یکی از این قوانین ثبت محصول یا داروی موردنظر در آن کشور است. کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری از ثبت محصول یا دارو در کشورهای هدف صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌نماید.

دانلود آیین نامه

گواهینامه ایزو 17025 بین المللی

هزینه های ممیزی و صدور گواهینامه ایزو 17025 توسط مراجع اعتباربخشی (AB) سایر کشورها (هند، روسیه، ترکیه و …) که عضو رسمی مجمع بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی (ILAC) هستند مورد حمایت قرار می‌گیرد.

پیشخوان مشاوره مجوزها، تاییدیه ها و استانداردها

شرکت‌ها میتوانند به منظور آشنایی بیشتر با استانداردهای مرتبط با حوزه فناوری شرکت و محصولات تولیدی و همچنین آگاهی از استانداردهای محصولی مرتبط با بازارهای بین المللی از این پیشخوان مشاوره استفاده کنند.

 

فرم دریافت اطلاعات >

دکمه بازگشت به بالا