پسا دکتری

  • تعریف پروژه پسادکتری با اساتید برجسته دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های کشور ظرف مدت 20 روز
  • اختصاص مبلغ ماهانه به میزان حقوق استادیار پایه یک در دانشگاه تهران جهت پرداخت حقوق و مزایا به دانش‌آموخته به ‌مدت ۱۲ ماه. /اختصاص مبلغ 50 میلیون تومان گرنت /ارائه بیمه‌های اشتغال و تکمیلی
  • اختصاص کمک هزینه سفر جهت ارائه مقاله شفاهی در کنفرانس­های بین‌المللی معتبر برای یک بار در سال
  • اختصاص تخفیف 90 درصد استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی كشور(labsnet.ir)
  • اختصاص فضای استقرار جهت بهره­مندی از امکانات تخصصی، آزمايشگاهی و مشاوره علمی و فناوری
دکمه بازگشت به بالا