فرصت مطالعاتی

  • تعریف پروژه های مشترک کاربردی با اساتید ایرانی دانشگاه­های برتر کشور
  • اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتی اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در ايران / اختصاص مبلغ 70 ميليون تومان به ‌عنوان اعتبار پژوهشي و فناوري
  • اختصاص مبلغ ماهیانه 60 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت درصورت نیاز استاد
  • اختصاص فضای استقرار جهت بهره­مندی از امکانات تخصصی و آزمايشگاهی
دکمه بازگشت به بالا