استاد مدعو و معين (Adjunct/Visiting Professor)

  • تدریس دروس میان رشته ای/ مدرسه تابستانی و دوره های کوتاه مدت توسط اساتید برجسته ایرانی
  • اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابهدر ایران
  • اختصاص مبلغ ماهیانه 50 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت درصورت نیاز استاد
  • کمک هزينه سفر
دکمه بازگشت به بالا