جذب هیئت علمی

  • آین سامانه جهت دریافت درخواست‌های اخذ حمایت بنیاد ملی نخبگان به منظور عضویت در هیأت علمی مؤسسات علمی و پژوهشی کشور و اخذ گرنت استادیارجوان ایجاد شده است. افراد واجدالشرایط ( مطابقشیوه‌نامه شهید دکتر شهریاری و شیوه‌نامه مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی ) می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه و تکمیل سوابق آموزشی و پژوهشی خود، درخواست خود را ثبت نهایی نمایند. این درخواست‌ها توسط کارگروههای تخصصی در هیئت اجرایی جذب نخبگان بررسی و نتیجه آن به متقاضی اعلام می‌گردد.
    خاطر نشان می‌سازد، اخذ حمایت بنیاد (جایزه شهید دکتر شهریاری) به منزله جذب قطعی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نمی‌باشد و افراد مورد حمایت صرفاً از مزایای پیش بینی شده به منظور تسریع و تسهیل فرایند جذب برخوردار خواهند شد.
دکمه بازگشت به بالا