دفتر برنامه ریزی و توسعه

معرفی دفتر برنامه ریزی و توسعه

DSC08810 e1706711708995

مهدی هاجری
معاون دفتر برنامه‌ریزی، توسعه و
سند جامع روابط علمی بین‌المللی


مطالعه و برنامه‌­ریزی

 • تهیه و تدوین برنامه راهبردی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی(مرکز تعاملات سابق)؛
 • تدوین و به‌­روزرسانی برنامه‌­های عملیاتی در راستای برنامه راهبردی سازمان؛
 • تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان؛
 • برنامه‌­ریزی طرح­های توانمندسازی تخصصی کارشناسان سازمان؛
 • راهبری اتاق فکر سازمان؛

نظارت و پیگیری

 • پایش اجرایی‌­سازی برنامه‌­های در حال اجرا؛
 • نظارت بر نحوه هزینه‌­کرد اعتبارات؛
 • تدوین و به‌­روزرسانی گزارش عملکرد سازمان؛

دبیرخانه اجرایی سازی سند جامع روابط علمی بین‌­المللی

 • تدوین نقشه ­راه اجرایی‌­سازی سند جامع روابط علمی بین‌­المللی جمهوری اسلامی ایران در تعامل و همکاری با ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و دستگاه‌­های اجرایی حوزه علم و فناوری؛
 • شناسایی چالش­های اجرایی­‌سازی سند جامع روابط علمی بین‌­المللی در تعامل و همکاری با دستگاه­‌های اجرایی حوزه علم و فناوری و پیشنهاد راهکارهای سیاستی و برنامه‌­های اجرایی با توجه به ظرفیت­‌های موجود؛
 • پایش دوره­ای برنامه­‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه­‌های اجرایی حوزه علم و فناوری در راستای اجرایی­‌سازی سند جامع روابط علمی در تعامل و همکاری با ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور.
سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر یک مقدمه، 5 ماده و 2 تبصره در جلسه شماره 805 مورخ 96/12/15شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. بر اساس بند 3 ماده 4 (نظارت و راهبری) سند جامع روابط علمی بین المللی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسئولیت اجرایی سازی مفاد این سند را بر عهده دارد. در حال حاضر، سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی(مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری سابق)  این مسئولیت را بر عهده دارد.
دکمه بازگشت به بالا